• Lobbyagenda 2018: lijst groter dan gedacht

  j M Y \| G:i

  De positie van de dga in de fiscaliteit is bijvoorbeeld minder goed dan je zou denken en wensen. In het kader van de lastenverlichting wordt de dga stelselmatig overgeslagen. Het afschaffen van het pensioen in eigen beheer zonder werkbare alternatieven is zo'n punt. Ook het verschil tussen IB en VPB-ondernemers heeft bijvoorbeeld onze aandacht. Evenals de aangekondigde spoedmaatregel fiscale eenheid in het kader van de renteproblematiek. Dat moet niet gaat doorschieten voor normale zakelijke oorzaken.

  We willen de dga dus meer op het netvlies van politiek Den Haag gaan brengen. Maar ook in onze eigen (accountancy)sector zijn er nog vele aandachtspunten, die wij in die zelfde arena voor het voetlicht moeten brengen. Zo is er net een consultatie binnengekomen vanuit het Ministerie van Financiën, waarbij een belangrijk punt aan de orde is ten aanzien het uitwisselen van informatie tussen BFT en AFM. Dit is weer even iets om over na te denken.

  Praktijkknelpunten? Meld ze!

  Mocht u nu zelf ook knelpunten ervaren in uw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld rond de dga maar ook bij andere doelgroepen of thema's? Meld ze dan bij ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  We zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van onze acties en vorderingen in de politieke arena van Den Haag.

  Naar de overzichtspagina Lobby dagboek

  Lees meer...
 • Van premiekorting naar loonkostenvoordeel: wat moet u doen?

  j M Y \| G:i

  Om in aanmerking te komen voor 1 of meer loonkostenvoordelen moet u uw laatste aangifte over 2017 goed invullen. Dat doet u zo:

  • Geef in uw aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  • Vul in de aangifte het bedrag aan premiekorting in waar u recht op hebt.
  Kunt u dat nog niet doen omdat de werknemer bijvoorbeeld net in dienst is en u nog geen doelgroepverklaring voor de premiekorting oudere werknemer hebt? Corrigeer de aangifte dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 mei 2018.

  Meer weten?

  In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (uitgave 3, 22 december 2017) gaat de Belastingdienst bij punt 1.4 in op de overgangsregeling voor lopende premiekortingen:

  Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komt een overgangsregeling.

  Dat werkt zo: Maakt u gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan hebt u vanaf 1 januari 2018 recht op 1 van de 4 nieuwe loonkostenvoordelen, voor de resterende periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. De resterende periode is de maximale duur van de premiekorting (dus 1 of 3 jaar) min de tijd tussen het begin van de inkomstenverhouding en 1 januari 2018. Het maakt niet uit of u in die tijd de premiekorting een tijd niet hebt toegepast.

  Voorbeeld

  Voor een werknemer die op 1 juli 2015 bij u in dienst is gekomen, past u sinds 1 augustus 2015 de premiekorting oudere werknemer toe. In mei en juni 2017 heeft deze werknemer onbetaald verlof.

  U hebt maximaal 3 jaar recht op de premiekorting. De tijd tussen het begin van de inkomstenverhouding en 1 januari 2018 is 2 jaar en 6 maanden. Het onbetaalde verlof heeft daarop geen invloed. Met ingang van 1 januari 2018 hebt u dus nog 6 maanden recht op een loonkostenvoordeel, tot 1 juli 2018.

  3 Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor de nieuwe loonkostenvoordelen, moet u wel aan deze 3 voorwaarden voldoen:

  1. U geeft in uw aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast. Vergeet u dat of kunt u dat nog niet doen omdat de werknemer bijvoorbeeld net in dienst is en u nog geen doelgroepverklaring voor de premiekorting oudere werknemer hebt? Dan moet u dat uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.
  2. U vult in deze aangifte ook het bedrag aan premiekorting in waar u recht op hebt. Vergeet u dat of kunt u dat nog niet doen, dan moet u dat uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.
  3. U geeft in uw aangiften over 2018 aan dat u 1 of meer loonkostenvoordelen voor deze werknemer wilt aanvragen.

  U vraagt voor de werknemer de loonkostenvoordelen aan die overeenkomen met de premiekortingen waarop u voor hem recht had in het laatste aangiftetijdvak van 2017. UWV beoordeelt op basis van onder andere de polisadministratie voor welke werknemers u recht hebt op een loonkostenvoordeel.

  Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, hebt u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring nodig. Voor het toepassen van de premiekorting oudere werknemer in 2017 hebt u wel gewoon een doelgroepverklaring nodig.

  Let op!

  De premiekorting jongere werknemer vervalt met ingang van 1 januari 2018.

  Lees meer...
 • Kom naar de Kwaliteitsdag 'To the Next Level' op 15 februari

  j M Y \| G:i

  Kom naar de Kwaliteitsdag 'To the Next Level' op 15 februari

  Doel van Next Level

  Na het SRA-kwaliteitsprogramma 'Samen Beter' wil het SRA-bestuur alle leden die wettelijke en vrijwillige controles uitvoeren meenemen naar een 'Next Level': voldoende kwaliteitsscores voor alle kantoren. Ook willen we bijvoorbeeld duidelijk krijgen waar de grens ligt tussen voldoende/onvoldoende en wat 'een ernstige tekortkoming' is.

  Zelf in de hoofdrol 

  Uw input en ideeën vanuit uw eigen verbetertrajecten om te komen tot dat 'Next Level' is daarbij van wezenlijk belang! Daarom bespreken we met u, op interactieve wijze via rondetafelgesprekken, meerdere aspecten rond kwaliteit.

  Dan gaat het niet alleen om de invulling van 'Next Level', maar bijvoorbeeld ook over vragen die nog leven over de implementatie van de maatregelen 'In publiek belang'. Met kantoren van uw eigen grootte kunt u uw kwaliteitsuitdagingen, best practices en oplossingen uitwisselen.


  Meld u aan voor de Kwaliteitsdag 'To the Next Level'

  Lees meer...
 • Nieuw toegevoegd: Functie / rolbeschrijving Privacy Officer

  j M Y \| G:i

  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn om een Privacy Officer aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de regels. Over het algemeen geldt deze verplichting voor accountantskantoren niet, maar het is belangrijk om iemand verantwoordelijk te maken voor alle werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe wet.

  Sommige SRA-kantoren hebben ervoor gekozen om vrijwillig een Privacy Officer aan te stellen of de taken bij de Compliance Officer te beleggen. De functie van Privacy Officer kan dus vervuld worden als een rol/nevenfunctie naast de eigenlijke functie of het kan een volwaardige functie betreffen.


  Bekijk de functie/rolbeschrijving Privacy Officer

  Lees meer...
 • Top 10 best gelezen artikelen 2017 van de Nieuwsbank

  j M Y \| G:i

  1. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 (8 juni 2017)
  2. Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017 (3 januari 2017)
  3. Sint schenkt belastingvrije banketstaaf (20 november 2017)
  4. Onbelaste bonus voor de dga (16 november 2017)
  5. Top 10 maatregelen voor 2018 (13 september 2017)
  6. Extra wijzigingen Belastingplan 2018 (24 november 2017)
  7. Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek (14 februari 2017)
  8. Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in eigen beheer (1 mei 2017)
  9. Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord (11 oktober 2017)
  10.  Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? (8 mei 2017)

  Dit zijn gratis artikelen uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u nog geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.

  Lees meer...
 • Statistieken SRA-Bureau Vaktechniek: hoeveel vragen beantwoord?

  j M Y \| G:i

  Bovendien wisten 288 kantoren (dat is 82% van onze leden!) de SRA-vraagbaak te vinden met 2.513 'accountancy' vragen (1.419 via e-mail en website en 1.094 telefonisch), en 230 'fiscale' vragen (174 via e-mail en website en 56 telefonisch).

  Hulde 

  In de top van vragenstellende kantoren is in vergelijking met het vorige jaaroverzicht niet veel veranderd. Wel lijken steeds meer (middel)grote kantoren de weg naar SRA-Bureau Vaktechniek te vinden. Hulde voor de professionals die namens een aantal SRA-leden elke dag Bureau Vaktechniek bemensen. Dit is echt een mooi voorbeeld van ons verenigingsleven: van, voor en door SRA-kantoren. 

  Na deze statistieken gaan we nu weer door tot de orde van de dag: we maken ons op voor een nieuw jaar vol plannen en goede (lobby)voornemens. Eén daarvan, dat begrijpt u vast, is ons streven om nog meer dan de 288 kantoren te ondersteunen met vaktechnische antwoorden en handreikingen. We staan voor u klaar!

  Paul Dinkgreve, voorzitter SRA 


  Bekijk het complete Lobby dagboek

  Lees meer...
 • Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

  j M Y \| G:i

  Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

  1. Signaleer tijdig Loonkostenvoordeel

  Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten is. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een LKV. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang.

  2. Nieuwe privacyregels

  Bereid u goed voor op de komst van de AVG-privacyregels die op 25 mei van dit jaar ingaan. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

  3. Vakantietoeslag over overwerkloon

  Vanaf 1 januari 2018 bent u verplicht om overwerk dat u uitbetaalt met 8% vakantietoeslag te verhogen (tenzij een cao anders heeft bepaald). Ook over overuren uit 2017 of daarvoor die u in 2018 uitbetaalt, moet u vakantietoeslag betalen. Wilt u dit niet, dan moet u uw werknemers deze uren op laten nemen. Dit mag ook ná 1 januari 2018. Worden de uren niet op tijd opgenomen, dan moet u deze alsnog uitbetalen incl. vakantietoeslag.

  4. Vervanging van Wet DBA

  De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen. De handhaving wordt verder opgeschort. Wel is het voor partijen van belang om in ieder geval vast te leggen dat geen sprake is van een dienstbetrekking dan wel fictieve dienstbetrekking.

  5. Pas uw administratie aan voor verlenging WW-uitkering

  Is in de cao waar uw werknemer onder valt, gekozen voor een private verlening van de WW-uitkering? Dan moet u apart aangifte doen bij de uitvoeringsorganisatie PAWW en moeten de premies apart worden afgedragen. U moet uw administratie hierop aanpassen zodat de juiste informatie wordt verstrekt voor de inning en afdracht. De Stichting PAWW kan u hierbij helpen.


  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u nog geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.

  Lees meer...
 • Belastingvrij schenken in 2018

  j M Y \| G:i

  Schenkingsvrijstellingen

  Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden.

  Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald.

  In 2018 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

   Kinderen € 5.363 
   Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.731 
   of 
   Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie € 53.602
   Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning€ 100.800 
   Overige verkrijgers€ 2.147

  Meer nieuws uit de Nieuwsbank?

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u nog geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.

  Lees meer...
 • Top 10 best gelezen artikelen 2017

  j M Y \| G:i

  1. Partnerproblematiek uitfaseren pensioen in eigen beheer (6 juni 2017)
  2. Administratiekantoor versus accountantskantoor - een fundamentele keuze (20 april 2017)
  3. Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekering (5 oktober 2017)
  4. Lastenverzwaring mkb! (9 november 2017)
  5. 5 aandachtspunten voor de samenstelpraktijk (30 mei 2017)
  6. Onderzoek AFM en Actieplan Kwaliteit in het niet-OOB-segment. Wat betekent dat? (24 augustus 2017)
  7. Dan sla je de krant vanochtend open... (10 november 2017)
  8. Wiebes verduidelijkt standpunt zzp'ers (20 januari 2017)
  9. Kleine(re) accountantskantoren kunnen studenten niet meer opleiden (28 februari 2017)
  10. Unit4 en de nieuwste SBR-taxonomie (NT11): advies SRA (3 februari 2017)

  Lees meer...
 • Op naar 2018!

  j M Y \| G:i

  Lees meer...