• Per abuis verkeerde reactie op Belastingplan

  j M Y \| G:i

  We hebben deze vergissing nog dezelfde dag weer recht getrokken. Onze excuses voor het ongemak.

  Lees meer...
 • Prijsverhoging Exact Online: SRA in gesprek met Exact

  j M Y \| G:i

  Prijsverhoging Exact Online: SRA in gesprek met Exact

  Allereerst is afgesproken dat Exact in de toekomst dergelijke stappen eerder zal delen met SRA, zodat wij als koepelorganisatie beter geïnformeerd zijn en kantoren zodoende sneller en beter antwoord kunnen geven op eventuele vragen.

  Tekst en uitleg van Exact

  Vervolgens heeft Exact de volgende tekst en uitleg gegeven over wat men heeft gedaan:

  ''De wijzigingen die Exact heeft doorgevoerd in de abonnementen van Exact Online zijn gebaseerd op onderzoek. Dit onderzoek is opgestart omdat Exact Online voor Boekhouden zich sinds de introductie in 2005 qua nieuwe features en modules vooral op een organische manier heeft ontwikkeld.

  Daarbij is een veelvoud aan mogelijkheden ontstaan om het product in te richten en werden de structuur en keuzemogelijkheden soms als complex ervaren. De abonnementenstructuur en onderlinge verhoudingen van edities en mogelijkheden moest vereenvoudigd worden.''

  Resultaten onderzoek 

  ''Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend bestaande en potentiële klanten. Uit de resultaten blijkt dat de keuzes die de afgelopen dertien jaar door Exact zijn gemaakt niet altijd aansluiten bij de manier waarop de software wordt gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Exact bood ondersteuning voor verkoopfacturen, maar alleen in de duurste versie van het abonnement. Nu zijn verkoopfacturen in alle abonnementen beschikbaar. 
  • Voor de verschillende modules die Exact eerder als add-on aanbood is de voorkeur uitgesproken om die aan te bieden als onderdeel van het abonnement. 
  • Bij de meeste klanten is meer dan één gebruiker van de software, daarom is besloten in de aanpassingen mee te nemen dat er standaard een tweede gebruiker beschikbaar is in twee van de drie edities.

  Op basis van het gebruik van Exact Online voor Boekhouden heeft Exact aan iedere klant een voorstel gedaan voor het best passende aangepaste abonnement. Hieruit is gebleken dat er naast prijsverhogingen ook klanten zijn die minder gaan betalen dan vóór de aanpassing.''

  Neem goed kennis van het voorstel 

  SRA heeft uiteraard niet de intentie zich te willen bemoeien met het prijsbeleid van IT-leveranciers, net zomin als wij u als autonoom kantoor kunnen adviseren hoe u hierop moet reageren. Wél adviseren wij u om nadrukkelijk kennis te nemen van het voorstel dat u is gedaan en te beoordelen of dit inderdaad het beste bij uw huidige situatie past. Mocht u nog geen voorstel hebben ontvangen, dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met Exact.

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben aan SRA, dan kunt u ons bellen (030-656 60 60) of e-mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Lees meer...
 • SRA reageert op Consultatie Permanente educatie

  j M Y \| G:i

  De sector moet af van de zesjescultuur en permanente educatie daadwerkelijke invulling geven. Dat meldt SRA als reactie op de Consultatie Nadere voorschriften permanente educatie. 

  Volgens SRA brengt het geschetste nieuwe systeem forse risico’s met zich mee: minder normstelling voor de accountant én minder controle op de naleving. SRA vindt het noodzakelijk een gedegen normenkader voor PE te formuleren én meer kwalitatieve toetsing in te bouwen om meer grip op de PE-activiteiten te behouden en de kwaliteit te borgen.


  Lees de complete reactie van SRA


  Lees meer...
 • Seminar Het SRA-kantoor nu en in de toekomst

  j M Y \| G:i

  Seminar Het SRA-kantoor nu en in de toekomst

  Een drietal gastsprekers bespreekt opeenvolgend de resultaten van het SRA-Benchmarkonderzoek over 2017, actuele trends en ontwikkelingen in IT en verandermanagement binnen het accountantskantoor. Het seminar vindt plaats bij Hotel Van der Valk Vianen, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

  Benchmark en IT-ontwikkelingen

  SRA-bestuurslid en vennoot bij Alfa Accountants, Fou-Khan Tsang, licht de resultaten van het SRA-Benchmarkonderzoek over 2017 toe en bespreekt de toekomstverwachtingen van de deelnemende kantoren. Aansluitend gaat Stephan van den Broek, auteur van het boek Management in Singularity en bestuurder van Koenen en Co Controle, in op de belangrijkste technologische ontwikkelingen en trends en de impact ervan op het accountantskantoor.

  Vernieuwing en reflectie

  Arend Ardon, sociaalpsycholoog en bedrijfskundige, neemt de deelnemers mee in verandermanagement. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven en efficiënter te werken moet het accountantskantoor blijven vernieuwen. Welke wegen leiden naar Rome? Ardon: "De grootste valkuil is het realiseren van de gewenste veranderingen langs platgetreden paden, maar vernieuwing ontstaat alleen langs een vernieuwende weg en met reflectie op het eigen leiderschap."

  Aanmelden

  Belangstellende SRA-leden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de site.

   

  Lees meer...
 • Ook samenstelpraktijk zorgt voor positief resultaat SRA-accountantskantoren

  j M Y \| G:i

  Ook samenstelpraktijk zorgt voor positief resultaat SRA-accountantskantoren

  Tevens is ook de omzet in de controlepraktijk toegenomen. Een verrassend goed resultaat, aldus SRA. Zeker gezien het feit dat de personele lasten en ICT-kosten vorig jaar fors toenamen. Dit blijkt uit cijfers uit het SRA-Benchmarkonderzoek 2017.

  Verrassend succes voor de samenstelpraktijk

  Verleden jaar stelde SRA nog voorzichtig dat 2017 weleens het jaar kon zijn waarin er een einde kon komen aan de dalende omzetlijn van de samenstelpraktijk. "Opvallend en opmerkelijk, dat we voor het eerst sinds 2010 zelfs een substantiële omzetstijging van 5% zien. Een goede ontwikkeling. Gezien de huidige economische groei schept dat ook verwachtingen naar de toekomst", aldus SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve.

  Toename fte's zorgt voor omzetstijging controlepraktijk

  Ook de controlepraktijk zag in 2017 de omzet stijgen. Dinkgreve: "Deze groei is met name bewerkstelligd door een stijging in het aantal fte’s en niet in het aantal wettelijke controleopdrachten." Conform verwachting, want er zijn meer uren nodig in de controle gezien de huidige eisen betreft kwaliteit en toezicht.

  Meer efficiency door IT maar ook meer kosten

  De ICT-kosten zijn in 2017 met ruim 9% gestegen ten opzichte van 2016. Ruim een derde van de kantoren verwacht het komende jaar wederom een stijging groter dan 5% van de automatiseringskosten.

  Vooruitkijkend geven de deelnemende kantoren aan dat de focus de komende jaren ligt bij meer efficiency met behulp van IT.

  Krapte arbeidsmarkt leidt tot kostenpost

  De totale personeelskosten stegen in 2017 met 6%. De zoektocht naar personeel zorgt dus opnieuw, net als in 2016, voor een forse kostenpost. De uitgaven aan werving- & selectie zijn een belangrijke factor, deze zijn met 50% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

  Het merendeel van de deelnemende kantoren aan het benchmarkonderzoek ziet het tekort aan gekwalificeerd personeel als belangrijkste bedreiging. "Dit is ook voor het SRA-bestuur een belangrijk aandachtspunt. Het beroep aantrekkelijk maken en houden, is een van de grootste uitdagingen", bevestigt Paul Dinkgreve. 

  Seminar 11 oktober 2018

  SRA organiseert voor haar leden een seminar met het thema 'Het SRA-kantoor nu en in de toekomst'. Daarbij licht Fou-Khan Tsang, bestuurslid van SRA, de resultaten van het Benchmarkonderzoek 2017 toe en bespreekt hij de toekomstverwachtingen van de deelnemende kantoren. Andere gastsprekers zijn Stephan van den Broek en Arend Ardon. Het seminar vindt plaats op 11 oktober 2018, bij Hotel Van der Valk Vianen, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Belangstellende SRA-leden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de site.

  Over de SRA-Benchmarkrapportage

  Voor het SRA- Benchmarkonderzoek 2017 hebben 102 SRA-kantoren ingeschreven. De groepscijfers zijn samengesteld uit kantoren die voor 2017 én 2016 gegevens hebben aangeleverd. Dit om het beeld zo consistent mogelijk te houden.

  SRA kan geen inzage verlenen aan derden in de data, dit om de privacy van de deelnemende partijen te waarborgen.

  Lees meer...
 • Nieuw in Lobby dagboek: Knollen voor citroenen

  j M Y \| G:i

  De inmiddels welbekende konijn uit de hoge-hoed: de dga-leningen belasten, geeft te denken. Zeker als het Ministerie meldt dat hierover met 'het bedrijfsleven' is gesproken. Dit zal een hoog VNO-NCW-gehalte bevatten, vermoeden wij. Dat zullen we zeker voor u uitzoeken.

  We krijgen het idee dat het lenen van de BV, dat immers niets anders is dan een tijdelijke uitstel van belastingbetaling of een alternatief voor het lenen van de bank (eigenwoning), als belastingontduiking wordt gekarakteriseerd. Kortom, de dga en zijn vennootschap worden als een belastingparadijs gezien.

  Misschien moeten we gewoon constateren dat de belastingdruk in Nederland te hoog is. Misschien moeten we dus iets doen aan de oorzaak en minder aan symptoombestrijding. Want uiteindelijk komt de overheid van de dga niets tekort. Dat er naar individuele situaties wordt gekeken op basis van regelgeving, is niets op tegen. Maar een generale maatregel doet de dga ernstig tekort.

  Op dit moment zijn we druk doende om ervoor te zorgen dat er voor 9 oktober voldoende input kan worden gegeven aan de Tweede Kamer.

  Dit geschreven hebbende, vertrekken we vanuit SRA naar de NBA voor een vervolggesprek met de Monitoring Commissie Accountancy, over de vorderingen in de niet-OOB-sector en de geplande MCA-uitvraag van 2019.

   

  Bekijk alle artikelen van het Lobby dagboek

  Lees meer...
 • Samenvatting Belastingplan en Miljoenennota 2019

  j M Y \| G:i

  Samenvatting Belastingplan en Miljoenennota 2019

  De zes wetsvoorstellen zijn:

  • Wet bronbelasting 2020;
  • de Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;
  • de Overige fiscale maatregelen 2019;
  • Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel;
  • Wet modernisering kleineondernemersregeling;
  • Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen.

  De SRA-Special Miljoenennota van de Nieuwsbank (alleen voor abonnees) met specifieke duiding voor de mkb-ondernemer komt later beschikbaar. 

  Downloads

  Download de Samenvatting Belastingplan / Miljoenennota 2019

  Bekijk de presentatie Belastingplan / Miljoenennota 2019

  Lees meer...
 • Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

  j M Y \| G:i

  Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

  Wij zetten hier kort de meest in het oog springende fiscale wijzigingen voor u op een rij.

  Let op! De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.

  1. Inkomstenbelasting: invoering tweeschijvenstelsel

  De inkomstenbelasting (voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd) kent vanaf 2021 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Het basistarief van 37,05% geldt dan tot een inkomen van € 68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%. De huidige tarieven van 36,55%, 40,85% en 51,95% worden in 2019 verlaagd naar 36,65%, 38,10% en 51,75%.

  AOW-gerechtigden krijgen in het vernieuwde stelsel van 2021, net als nu, ook aangepaste tarieven, namelijk 19,15%, 37,05% en 49,5%.

  2. Box 2-tarief stijgt minder hard

  De inkomstenbelasting in box 2 stijgt voor inkomen uit aanmerkelijkbelangaandelen naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Deze stijging ligt lager dan eerder in het regeerakkoord werd aangekondigd (respectievelijk 27,3% en 28,5%). Het huidige tarief bedraagt 25%.

  3. Arbeidskorting

  De arbeidskorting wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar maximaal € 3.941 in 2021. Vanaf een inkomen van € 36.344 wordt vanaf 2019 de arbeidskorting afgebouwd tot nihil. De verhoging van de arbeidskorting is bedoeld om (meer) werken lonender te maken.

  4. Verhoging btw-tarief naar 9%

  Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Dit btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelen, sportbeoefening en recreatie.

  5. Toptarief vennootschapsbelasting 22,25%

  In het regeerakkoord is door regeringspartijen afgesproken dat het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verlaagd. Voor belastbare bedragen (winsten) tot € 200.000 wordt het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 20% naar 19%, in 2020 naar 17,5% en in 2021 naar 16%.

  Het tarief op de vennootschapsbelasting voor belastbare bedragen boven de € 200.000 zakt echter niet naar de eerder afgesproken 21%, maar zal maximaal 22,25% bedragen in 2021. In 2019 daalt dit hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting naar 24,3%.

  6. Verlaging afschrijven bedrijfsonroerendgoed

  De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de Vpb wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet verder meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

  Een voorbeeld: stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot € 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit voorbeeld is er dus geen afschrijving meer mogelijk.

  Let op! Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.

  7. Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt

  In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden. Verliezen die zijn ontstaan voor het boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met positieve resultaten verrekend worden.

  8. Afschaffing dividendbelasting en invoering bronbelasting

  Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

  Invoering van een bronbelasting op dividenden moet er vanaf 1 januari 2020 voor zorgen dat belastingontwijking wordt voorkomen. Hierdoor zullen dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen die in laagbelastende landen zijn gevestigd worden belast. Hetzelfde geldt bij misbruik, zo staat in de Miljoenennota.

  Vanaf 1 januari 2021 zal ook een bronbelasting op interest en royalty’s van kracht worden.

  9. 7% bijtelling op fiets van de zaak

  De huidige regeling voor vaststelling van het privégebruik van een fiets van de zaak wordt vereenvoudigd door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. Deze bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs.

  10. Maximale looptijd 30%-regeling verkort

  Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht, waardoor de looptijd van alle lopende regelingen ook met drie jaar worden ingekort. Alle huidige beschikkingen die geldig zijn tot en met 1 januari 2022, vervallen per 1 januari 2019. Hiermee vervalt ook de voordelige keuzeregeling voor de partiële buitenlandse belastingplicht voor deze werknemers per 1 januari 2019.

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u nog geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan. Bekijk ook ons Dossier Prinsjesdag.

  Lees meer...
 • SRA reageert op consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle

  j M Y \| G:i

  Dat staat te lezen in de reactie van SRA Bureau Vaktechniek op de consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle.

  De kanttekeningen betreffen onder meer het ontbreken van een methodologische beschouwing en samenhang, te beperkte definiëring van de betrouwbaarheid van data en het ontbreken van afwegingen voor het toepassen van data-analyse.


  Lees de complete reactie van SRA


  Lees meer...
 • Top 10 plannen Prinsjesdag

  j M Y \| G:i

  Top 10 plannen Prinsjesdag

  Let op! De meeste voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, is een en ander definitief.

  1. Verhoging lage btw-tarief

  Het lage btw-tarief wordt naar verwachting verhoogd van 6% naar 9%. Het lage tarief is met name van toepassing op eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en drank. Maar ook bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, fietsreparaties, de kapper en de meeste bestedingen in de horeca vallen onder het lage tarief.

  2. Verlaging tarief energie-investeringsaftrek

  De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd van 54,5% naar 45%. U heeft recht op de EIA als u investeert in energiezuinige goederen die staan vermeld op de Energielijst. U vraagt de EIA aan bij RVO.nl. Uw investering dient minstens € 2.500 te bedragen. Het moment van investeren is hierbij beslissend, dus is het lonend nog dit jaar uw bestellingen te plaatsen.

  3. Verhoging autokostenforfait elektrische auto's

  De bijtelling voor volledig elektrische auto's bedraagt 4%. Vanaf 2019 geldt dit percentage nog maar voor de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde. Duurdere elektrische auto's krijgen te maken met de normale bijtelling van 22% over het meerdere van de cataloguswaarde. De bijtelling blijft na aankoop in beginsel vijf jaar van kracht. Dit betekent dat wanneer u in 2018 nog een elektrische auto koopt die meer kost dan € 50.000, u nog vijf jaar lang kunt profiteren van de lage bijtelling over de volledige cataloguswaarde, ervan uitgaande dat de wetgeving op dit punt tussentijds niet wijzigt.

  4. Verlaging Vpb-tarieven met 1%-punt

  De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan volgend jaar volgens het regeerakkoord met 1%-punt omlaag. Het tarief over de eerste € 200.000 winst bedraagt vanaf 2019 dan ook 19% in plaats van 20% nu. Voor zover de winst meer bedraagt dan € 200.000 betaalt u nu over het meerdere 25%, volgend jaar nog maar 24%. De tarieven worden in 2020 en 2021 met nog eens 1,5%-punt per jaar verlaagd en komen dan in 2021 dus uit op 16% respectievelijk 21%. Vanwege de discussie inzake de afschaffing van de dividendbelasting valt echter niet uit te sluiten dat de tariefsverlaging nog wordt gewijzigd.

  5. Verlaging afschrijven bedrijfsonroerend goed

  Onroerend goed dat in het eigen bedrijf wordt gebruikt, mag vanaf 2019 nog maar afgeschreven worden tot 100% van de WOZ-waarde. Nu is dit nog tot 50% van de WOZ-waarde. De maatregel geldt niet voor ondernemers in de inkomstenbelasting en is bedoeld als tegenhanger voor de tariefsverlaging in de Vpb van in totaal 4%-punt (zie punt 4).

  6. Verlaging EWF naar 0,55%

  Het eigenwoningforfait bedraagt voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 momenteel 0,7% van de WOZ-waarde. Dit percentage gaat omlaag naar 0,55%. Vanwege de sterk gestegen woningprijzen betekent de daling echter niet dat er een even grote lastenverlichting ten aanzien van de eigen woning optreedt.

  7. Verlaging tarieven box 3

  Sinds enige tijd sluiten de tarieven in box 3 beter aan bij de werkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen. De sterk gedaalde rentetarieven werken volgend jaar dan ook door in de tarieven in box 3. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een rendement op spaargeld van 0,36%. Dat zal in 2019 naar verwachting 0,13% worden. Door uit te gaan van een rendement op spaargeld van 0,13% wordt de heffing over het vermogen ook lager. Voor spaarders met een belastbaar vermogen tot € 70.800, scheelt dit maximaal € 33 aan belasting per jaar. Voor grotere vermogens kan het verschil maximaal oplopen tot € 175. Hierbij is ervan uitgegaan dat het verondersteld rendement op beleggen niet wijzigt.

  8. Eerste stap afschaffen aftrek geen of geringe eigen woning schuld

  Wie nu geen aftrekbare hypotheekrente heeft, hoeft ook geen eigenwoningforfait in aanmerking te nemen. Deze faciliteit wordt de komende 30 jaren in evenredige stappen afgebouwd, te beginnen in 2019.

  9. Verlaging hypotheekrenteaftrek naar 49%

  Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, bedraagt volgend jaar 49%, nu nog 49,5%. De geleidelijke afbouw wordt de jaren erna versneld met 3%-punt per jaar tot ongeveer 37% in 2023.

  10. Wijzigingen energiebelasting

  De energiebelasting op aardgas en elektra wordt gewijzigd, zodat deze beter aansluit bij de CO2-uitstoot. De tarieven in de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas gaat met 3 eurocent omhoog, die voor de eerste schijf voor elektra met 0,72 eurocent omlaag.

  SRA-Nieuwsbank

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u al een abonnement op de SRA-Nieuwsbank? Ga dan direct naar het Dossier Prinsjesdag en informeer uw klanten.

  Heeft u geen abonnement, maar wilt u uw klanten wel informeren over het laatste Prinsjesdag-nieuws? Neem dan een gratis proefabonnement op de SRA-Nieuwsbank.

  Lees meer...