• Kunt u factureren aan de overheid?

  j M Y \| G:i

  Kunt u factureren aan de overheid?

  Wat gaat er veranderen?

  Sinds 1 januari 2017 is het voor leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om gebruik te maken van e-factureren. Vanaf 18 april 2019 moeten alle aanbestedende diensten, zoals gemeenten en waterschappen, er klaar voor zijn om, net als de Rijksoverheid, e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting vloeit voort uit een EU-richtlijn en heeft als doel om het factureringsproces tussen overheden en bedrijfsleven efficiënter, sneller en nauwkeuriger te laten verlopen.

  E-factureren is iets anders dan een PDF per mail versturen

  Veel ondernemingen versturen hun verkoopfacturen elektronisch. Dit houdt in dat in plaats van per post de factuur in PDF-formaat per mail aan de klant wordt verzonden. E-factureren aan de overheid is echter iets anders dan het versturen van een factuur per mail. Bij e-factureren aan de overheid moet u zich aanmelden bij Simplerinvoicing. Dit is nodig om uw identiteit vast te stellen om zo een beveiligd geautomatiseerd factureringsproces te kunnen garanderen. Daarna hoeft u alleen nog maar een geldig adres te delen om facturen uit te wisselen. Dit kan gebaseerd zijn op een e-mailadres, bankrekening, of andere gegevens. Daarna is het proces bijna volledig geautomatiseerd.

  Profiteer ook zelf van de voordelen van E-facturen

  Omdat het zeer waarschijnlijk is dat uw toeleveranciers ook leveren aan de overheid, zullen ook zij hun administratieve systemen hier op aanpassen. Dat betekent dat u hen kunt vragen ook uw inkoopfacturen via het netwerk van Simperinvoicing aan te bieden. Zodat u ook zelf profiteert van de voordelen van e-facturen.

  Kom op tijd in actie!

  Als u niet aanhaakt op het systeem van e-facturen kunt u uw facturen alleen nog maar aanbieden door deze handmatig in te voeren in een portaal. Dit kost dus veel extra tijd en dus geld. Het is slim om te kiezen dit rechtstreeks vanuit uw eigen financiële software te doen. Uw factuur wordt ingeschoten bij het netwerk van Simplerinvoicing en daarna geautomatiseerd verwerkt. Uw factuur wordt sneller verwerkt en dus ook betaald. Mijn advies is dan ook er voor te zorgen dat uw financiële software op tijd klaar is om e-facturen geautomatiseerd aan te kunnen bieden. Daarnaast dient u zich aan te melden bij het netwerk van Simplerinvoicing. Vraag eventueel uw accountant om u hierbij te ondersteunen.

  Harry Marissen
  Accountant en adviseur MKB bij Harrier accountancy en bestuurslid SRA

  Bron: BouwBelang

  Lees meer...
 • PSD2 en Instant Payments

  j M Y \| G:i

  PSD2 en Instant Payments

  De begrippen PSD2 en Instant Payments zouden in het rijtje van nieuwe ontwikkelingen bepaald niet misstaan. Nu ligt de focus van berichten over nieuwe ontwikkelingen vaak op technologie of wetswijzigingen. Om de werkelijke betekenis te kunnen doorgronden, is het echter veel belangrijker om te snappen tot welke toepassing(en) ze zouden kunnen leiden. En wat ze aan concrete voordelen opleveren. In dit artikel geven we wat meer uitleg over de begrippen PSD2 en Instant Payments. Daarbij geven we een eerste indicatie van welke impact ze zouden kunnen hebben op uw kantoor en uw klanten.

  Efficiënter en slimmer bankieren

  Om het belang van PSD2 en Instant Payments te begrijpen, moeten we een indruk krijgen van de marktbehoeften op het gebied van zakelijk bankieren. Die zou je als volgt kunnen omschrijven:

  1. Actueel inzicht in banksaldo en banktransacties
  2. Automatische en slimme verwerking van banktransacties
  3. Rechtstreeks betalen (en incasseren) vanuit de administratie

  Uiteraard is bovenstaand lijstje niet uitputtend, maar feit is dat deze basisbehoeften momenteel niet optimaal afgedekt worden omdat de banken ‘in control’ zijn over de noodzakelijke informatie. PSD2 gaat dat veranderen.

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur oktober 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Sander Middendorp: 'Ziet u delen als de helft verliezen of samen meer bereiken?'

  j M Y \| G:i

  In de wereld om ons heen volgen de digitale veranderingen en innovaties elkaar snel op. De maatschappij is zich voor onze ogen aan het omvormen tot een netwerksamenleving waar mens en technologie samensmelten. Deze maatschappij ziet eruit als een open, eerlijke en innovatieve samenleving waarin we niet afhankelijk zijn van monopolistische datafabrieken, maar waarin we een speelveld creëren voor alle ondernemingen en ondernemers om zelfstandig relevante informatie veilig uit te wisselen. Dit is voor alle partijen van essentieel belang, want doordat ondernemingen en ondernemers zelf consistente en betrouwbare data kunnen verzenden en ontvangen, vergroten zij hun innovatiekracht, creëren ze de mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen en behouden zij de toegang tot diverse (financiële) diensten.

  Lees de gehele blog

  Lees meer...
 • Het perspectief van de klant

  j M Y \| G:i

  Het perspectief van de klant

  Digitalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling, want klanten kunnen en willen steeds meer digitaal doen. Maar daarbij volstaat het niet meer om alleen naar de eigen branche te kijken, stelt De Groot tijdens de SRA-Masterclass Strategie. "Mensen zijn gewend geraakt aan het gemak en de mogelijkheden van apps en online platforms als Uber. Al deze ervaringen nemen ze mee naar andere branches en ze leggen die daar als verwachting neer. Voldoe je er als organisatie niet aan, dan haken klanten of prospects af. Dit gedrag zal alleen nog maar sterker worden."

  De kracht van de accountant is de persoonlijke relatie die hij met zijn klanten heeft, maar ook die blijft zonder de volle aandacht voor klantervaring en klantbeleving niet overeind, waarschuwt De Groot. "In andere branches volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op en de accountancy zal hierin mee moeten. De klant is al mijlenver uit zicht geraakt, dus de tijd dringt."

  Customer Relevancy Model

  De meeste deelnemers aan de masterclass denken het niettemin behoorlijk voor elkaar te hebben; een goed geformuleerde missie, een overzichtelijke website, datatools in gebruik en aandacht voor de klanten. Maar één kritische blik van De Groot leert dat er nog heel wat winst te behalen is. Zo is het op veel websites van accountantsen advieskantoren dwalen door een woud aan producten en ingewikkeld jargon, stelt hij. En de mission statements vindt hij verontrustend veel op elkaar lijken. "Je ziet de beloftes betrouwbaarheid en kwaliteit vaak terug, maar daar onderscheid je je niet mee. Er blijkt veel te weinig klantbeleving en persoonlijkheid uit, terwijl organisaties die aan deze punten prioriteit geven beter presteren dan concurrenten."

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur oktober 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Stephan Fellinger: "Overschat de snelheid en omvang van ontwikkelingen!"

  j M Y \| G:i

  Ik moest hieraan denken bij de discussie in de media en de politiek over de toekomst van de publieke omroep. De minister en de publieke omroep waren recent toch 'enigszins overvallen' door de populariteit van Netflix. De enorme terugval van STER-inkomsten door teruglopende kijkcijfers en steeds vaker wegblijvende adverteerders, het model waar de omroep voor een groot deel op drijft, viel ze vies tegen.

  Lees de gehele blog

  Lees meer...
 • Is NEVOA iets voor u?

  j M Y \| G:i

  Is NEVOA iets voor u?

  Missaar is net voorzitter af en vanaf het eerste uur, in 1994, betrokken bij NEVOA. Net zoals Peter van Alten, die in juni Missaar is opgevolgd. Beiden hebben jarenlange ervaring met werken in een accountants- en advieskantoor, net zoals het grootste deel van de andere bedrijfsjuridisch adviseurs die zijn aangesloten bij NEVOA.

  Affiniteit met NEVOA

  "Ik heb altijd affiniteit gehad met NEVOA", zegt Missaar, die lid werd toen hij destijds bij Mazars Paardekooper & Hoffman, nu Mazars geheten, werkte. "We hebben de afgelopen jaren een goede groei doorgemaakt. We hebben nu 235 leden, van wie 34% van de bedrijfsjuridisch adviseurs bij SRA-kantoren werken, 42% bij de grotere kantoren, zoals PWC, en van wie 24% zelfstandig is."

  Missaar komt nog wel eens tegen dat een mkb-ondernemer, uit onwetendheid, liever samenwerkt met een advocaat dan metm een bedrijfsjuridisch adviseur. "Ik leg dan uit dat bedrijfsjuridisch adviseurs net zoveel kennis en expertise in huis hebben als een advocaat en dat bedrijfsjuridisch adviseurs jarenlange samenwerkingen hebben met ondernemers, daar waar de advocaat toch eerder ad hoc met een accountant of mkb-ondernemer samenwerkt."

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur oktober 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Top 10 Eindejaartips 2018

  j M Y \| G:i

  Top 10 Eindejaartips 2018

  Let op! Bepaalde plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

  1. Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

  Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom met uw adviseur of het voor u lucratief is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het ook interessant voor u om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.

  2. Dga: los excessieve lening af via dividenduitkering

  Excessief lenen bij de bv wordt vanaf 2022 belast. Het is daarom verstandig leningen bij uw bv boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van box 2. Een lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

  3. Gebruik uw vrije ruimte over 2018

  Benut ook dit jaar uw vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk doet.

  4. Lage btw? Factureer vooruit!

  Het lage btw-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt echter niet nageheven. Levert u goederen en diensten tegen het lage btw-tarief, dan kunt u hier gebruik van maken.

  5. Koop nog dit jaar een lijfrente

  Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven vanaf volgend jaar, is de uitkering in veel gevallen lager belast.

  Zorg dat u de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2018.

  6. Plan uw investeringsaftrek

  Maximeer uw investeringsaftrek door uw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van uw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreidt u de investering echter over 2018 en 2019 en investeert u dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

  7. Investeer nog dit jaar energiezuinig

  Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 54,5%, volgend jaar nog maar 45%. Pleeg energiezuinige investeringen daarom nog dit jaar. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

  8. Koop met korting pensioen in eigen beheer af

  De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaronder afkopen. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. Deze bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5% in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met korting en zonder revisierente.

  9. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

  Heeft u in 2017 winst behaald, maar sluit u 2018 vermoedelijk af met een verlies? Dien dan na uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017. Een eventuele afwijking van de aangifte wordt bij de definitieve aanslag hersteld.

  10. Schaf dure elektrische auto nog dit jaar aan

  Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto's die duurder zijn dan € 50.000 een bijtelling van 22%, voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. Koop een duurdere elektrische auto daarom vóór eind 2018. De lage bijtelling van 4% voor deze auto houdt u dan nog maximaal vijf jaren.

  Wilt u weten of u gebruik kunt maken van een van deze of andere eindejaarstips? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag met u naar uw persoonlijke mogelijkheden.

  SRA-Nieuwsbank

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u al een abonnement op de SRA-Nieuwsbank? Ga dan direct naar de Special Eindejaarstips en informeer uw klanten.

  Heeft u geen abonnement, maar wilt u uw klanten wel informeren over het laatste Prinsjesdag-nieuws? Neem dan een gratis proefabonnement op de SRA-Nieuwsbank.

  Lees meer...
 • Han Mesters: De eredivisie van het adviseren

  j M Y \| G:i

  Vuistregel is: al het werk dat in processen kan worden omschreven, wordt geautomatiseerd. Alle vragen waarbij het antwoord meteen kan worden gegeven, kunnen beantwoord worden door AI-systemen (kunstmatige intelligentie). Voor de accountant betekent dat dat uiteindelijk de samenstelpraktijk de kant zal opgaan van salarisadministratie: de menselijke tussenkomst in het proces is beperkt. De toegevoegde waarde voor alle professionals zal steeds meer komen te liggen bij de menselijke interactie, zowel intern – het vermogen om te opereren in teams – als extern in de communicatie met de klant.

  Lees de gehele blog

  Lees meer...
 • Mantelovereenkomst met Reaal over verzekering arbeidsongeschiktheid

  j M Y \| G:i

  Mantelovereenkomst met Reaal over verzekering arbeidsongeschiktheid

  Welke voordelen kunt u verwachten?

  Bij het sluiten van een UNIM AOV of UNIM Plus AOV krijgt u de volgende voordelen:

  • 5% korting op de premie
  • Reaal Lijfwacht preventieservice afgestemd op accountants

  SRA-leden die al een UNIM AOV of UNIM Plus AOV hebben bij Reaal komen uiteraard ook in aanmerking voor de voordelen.

  Heeft u al een AOV bij Reaal? Vraag dan uw financieel adviseur om Reaal te informeren dat u van de mantelvoordelen wilt profiteren.

  Geïnteresseerd?

  Meer informatie over de AOV en deze speciale overeenkomst vindt u via onderstaande button.

  Bekijk de extra voordelen voor SRA-leden

  Over Reaal AOV 

  Reaal is al ruim 30 jaar specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Zij biedt AOV's met een uitstekende dekking en een aantrekkelijke instapkorting, aangevuld met een professionele preventieservice Lijfwacht en specialistische re-integratie.

   

  Voor vlnr: Pim Hafkenscheid - Business Unit Manager arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Reaal en Marc Johnston, controller bij SRA.
  Achter vlnr: Marenka Schouten - Specialist Schade Zakelijk bij Reaal en Marco Reekers - Manager Arbodienstverlening bij Omnyacc accountants en adviseurs.

  Lees meer...
 • Reminder: Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  j M Y \| G:i

  Reminder: Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Bij Nationale Nederlanden was er een speciale mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar veel SRA-leden gebruik van maken. Nationale Nederlanden heeft aangegeven te stoppen met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten en een ander beleid. Deze beslissing van Nationale Nederlanden kan direct gevolgen voor u hebben. Alle polissen met een vervaldatum na 1 april 2018 worden namelijk niet meer verlengd.

  U moet dus op korte termijn uw beroepsaansprakelijkheidsrisico afsluiten bij een andere verzekeraar. Uw verzekeringsadviseur kan u daarbij helpen.

  Alternatief: SRA-mantel van Markel International

  Wij attenderen u erop dat SRA sinds 2014 in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits (voorheen: Kettlitz Wulfse Verzekeringen) een mantel aanbiedt van Markel International. Deze mantel heeft een toekomstgerichte kijk op onze branche, is specifiek ontwikkeld voor de accountancymarkt en voldoet geheel aan de eisen die de NBA hier aan stelt.

  Indien u interesse heeft in deze mantel, kunt u contact opnemen met Dianne Kers van Vanbreda Risk & Benefits. Zij helpt u vervolgens graag verder met het maken van de juiste keuze voor het afdekken van uw beroepsaansprakelijkheidsrisico. 

  Dianne Kers
  E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  T 088 273 32 29
  M 06 2262 20 45

  Lees meer...