• Van SBR, AVG, HT, niet-OOB tot en met mkb

  j M Y \| G:i

  Van SBR, AVG, HT, niet-OOB tot en met mkb

  We signaleren knelpunten en kaarten die zo nodig samen met onze partners aan. En als het even lukt, zoeken we er ook een passende, praktische oplossing voor. Of het nu gaat over accountancy of fiscaal: we initiëren nieuw beleid, toegesneden op veranderende omstandigheden in het mkb. Wat hebben we het eerste kwartaal van 2018 zo al gedaan? Een greep uit onze activiteiten.

  Kwaliteit hot item

  In accountancyland is 'kwaliteit' nog steeds een hot item: of het nu gaat om de werkzaamheden van de accountant, het toezicht of over de uitdagingen van accountantsorganisaties. Vanuit de NBA-Stuurgroep Publiek Belang waar SRA het niet-OOB-segment vertegenwoordigt, worden themagewijs diverse kernpunten rond kwaliteit uitgewerkt.

  Te denken valt aan fraude, continuïteit, verbetering van teamkennis en vaardigheden en cultuur of verbetering van de organisatie van de controleklant. De positie van het mkb-segment wordt steeds vanuit SRA nadrukkelijk op de agenda gezet. Ook de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties, waarin met name SRA-kantoren zitting hebben, zetten we daarvoor in. Deze werkgroep bepaalt in april haar agenda voor de komende twee jaar.

  Toezicht: meer vertellen

  De rechterlijke uitspraak in de zaak PwC/EY-AFM over de wijze van toezichthouden door de AFM van december 2017, maakte veel los in media en politiek. Wat SRA betreft is de uitspraak en het hoger beroep dat de AFM vervolgens instelde, een mooi aanknopingspunt om met alle stakeholders in gesprek te gaan over het toezichtsmodel, eenduidige normstelling en rechtsbescherming.

  Meer vertellen over wat we doen en waarom we dat vanuit kwaliteitsoogpunten doen, is daarbij een eerste vereiste voor meer begrip en inzicht. In dat kader volgen de komende maanden op dit dossier bezoeken aan de veelal nieuwe Kamerleden van de diverse politieke fracties. We bezochten reeds het ministerie van Financiën waarbij standpunten werden uitgewisseld. Om meer inzicht te geven in de werkwijze van de SRA-Review is het ministerie uitgenodigd op het SRA-Bureau.

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur april 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Belastingdienst stopt met BSN-uitvraag met IB-47 formulier

  j M Y \| G:i

  Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben er toe geleid deze uitvraag tegen het licht te houden.

  Onvoldoende wettelijke basis

  Daaruit is naar voren gekomen dat de opdrachtgevers onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en dat er ook voor de Belastingdienst onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

  In de Fiscale Beleidsagenda is wetgeving aangekondigd gericht op de gegevensverwerking door de Belastingdienst. Het voornemen is om de wettelijke basis voor het gebruik van het BSN hierin mee te nemen. Planning is om in de loop van 2018 in internetconsultatie te gaan met het wetsvoorstel gegevensverwerking.

  Lees meer...
 • Je moet zelf veel schotels in de lucht houden

  j M Y \| G:i

  Je moet zelf veel schotels in de lucht houden

  Marissen heeft aan de HAS in Groningen gestudeerd met het doel om daarna de opleiding tot veearts te volgen. Door een studiestop voor deze opleiding ging dat niet door en is hij aan het werk gegaan bij CCLB, de latere AVM. Daar begeleide hij onder andere studiegroepen van melkveehouders die cijfers met elkaar vergeleken. Ook startte hij daar met de opleiding tot accountant.

  Na een overstap naar de Noordelijke Accountantsunie (NAU) heeft hij deze opleiding afgerond en binnen die organisatie een consultantspraktijk opgezet voor de agrarische sector, het mkb en personele diensten. Van 1999 tot halverwege 2004 maakte hij een uitstapje buiten de accountancy, waarbij hij zich onder andere bezig hield met de opzet van grootschalige melkveehouderijbedrijven in het buitenland. Inmiddels weer terug bij de NAU kreeg hij na de overname door AcconAVM de functie van regiodirecteur bij AcconAVM van Groningen en Drenthe, waar hij een grote reorganisatie heeft geleid.

  Marissen: "Het draaide daarbij voornamelijk om de financiën. En dat moet natuurlijk bij een reorganisatie. Maar ik voelde me niet happy in die rol." Dit en het feit dat zijn twee dochters de deur uit waren, de een werkt en de ander studeert, vormden de aanleiding om in 2010 de stap te zetten voor zichzelf te beginnen. Samen met zijn vrouw Henriëtte runt hij het accountantskantoor Harrier, met momenteel elf man personeel.

  Bekend met SRA

  Voordat Marissen voor zichzelf begon, in zijn eerste periode bij de NAU, had hij al enige tijd in de commissie Vaktechniek gezeten en was hij voorzitter van de commissie Agro. Hij kende de vereniging en was enthousiast over de organisatie. "Toen ik startte, wilde ik direct lid worden van SRA nog voordat ik de eerste klanten had. Met het SRA-lidmaatschap dwing je jezelf namelijk om bezig te zijn met onder meer kwaliteit en scholing. Bovendien kun je in die fase terugvallen op allerlei zaken die SRA aanbiedt." Op verzoek van SRA nam hij weer zitting in de commissie Vaktechniek, als vertegenwoordiger van de kleine samenstelpraktijk.

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur april 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Nieuw nummer ledenmagazine de SRA adviseur nu te lezen

  j M Y \| G:i

  Nieuw nummer ledenmagazine de SRA adviseur nu te lezen

  In dit eerste nummer van 2018 komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Interview met Harry Marissen, nieuw SRA-bestuurslid en vertegenwoordiger van kleine kantoren
  • Bewaartermijnen en de AVG: wat mag je bewaren en hoe lang?
  • SRA-Kwaliteitsdag 'To the Next Level'
  • Extra traject voor excellente leerlingen
  • Heeft u marktconforme arbeidsvoorwaarden?

  Lees het ledenmagazine de SRAadviseur >>

   

  Lees meer...
 • Nieuw: SRA-Whitepaper AVG - Bewaarplicht documenten

  j M Y \| G:i

  Op basis van ervaringen vanuit de praktijk wordt - waar mogelijk - een duiding gegeven hoe kan worden omgegaan met het bewaren van gegevens. Dit betreft de termijn voor het bewaren van de gegevens.

   

  Naar de SRA-Whitepaper AVG - Bewaarplicht documenten

  Lees meer...
 • SRA reageert op NBA-consultaties

  j M Y \| G:i

  Eerder reageerde SRA al op de NBA-consultatie NV NOCLAR. Gezien de geconstateerde knelpunten heeft het SRA-bestuur aangedrongen op overleg.

  Lees meer...
 • Kom 17 april naar de demobijeenkomst cultuurscan voor samenstelpraktijk

  j M Y \| G:i

  Op deze gratis bijeenkomst presenteren wij u de mogelijkheden van deze speciale SRA-Cultuurscan. Tevens delen wij ervaringen, best practices en resultaten van uw collega’s uit de gemengde praktijk, die de SRA-Cultuurscan reeds hebben gedaan.


  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Lees meer...
 • Lobby dagboek: Op Haagsch bezoek

  j M Y \| G:i

  Wat mij in ieder geval aangenaam verraste, was dat de coalitiepartijen een serieus luisterend oor hadden en oprecht geïnteresseerd waren in onze sector. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de rol, functie en relevantie van de accountant, de noodzaak van betrouwbare informatie(stromen) in het mkb, en visie op toezicht.

  Visie op toezicht 

  De gesproken Tweede Kamerleden onderkennen duidelijk het belang en de omvang van het mkb, en ondersteunen de bredere visie dat geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en zekerheid pas begint bij de controlegrenzen. Voor wat betreft de visie op toezicht zoeken zij naar wat het gewicht is van de rechterlijke uitspraak en hoe de sector hiernaar kijkt.

  Het principe dat het gaat om effectieve uitvoering van de wet met uitleg over wetsstructuur, zonder dat wetswijziging noodzakelijk is, pakken de Kamerleden ook op. Met name de structuur van de wet die het kwaliteitsbeheersingsysteem centraal zet, werd als logisch ervaren. In dat kader vindt de politiek maar ook de sector het van belang dat het niet gaat om tegen de AFM, maar samen met de AFM. De inrichting van effectief toezicht dat recht doet aan een goede wetsuitvoering, is van groot belang.   

  Zaaien

  Daarnaast heb ik ook uitgebreid gesproken over de vele veranderingen ten goede in onze sector die al zijn gerealiseerd. Er is een duidelijk besef dat er nog steeds wel zaken naar boven komen die zijn oorzaak veelal hebben in de voor-toezicht-situatie, of naijlend daarvan c.q. voordat de ingezette cultuurverandering zichtbaar kon worden.

  Ook kwam ter tafel de verder te ontwikkelen vormen van Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst, en de (wederom) noodzaak van betrouwbare informatie in alle geledingen van onze economie. Het is de politici duidelijk dat administratieve lastendruk van ondergeschikt belang is bij betrouwbare informatiestromen. Administratieve lastendruk manifesteert zich met name bij conflicterende regelgeving, voornamelijk op gemeentelijk niveau, zowel binnen de gemeenten als tussen de gemeenten onderling. Kritisch moet worden gekeken naar overbodige regelgeving.

  Als laatste discussieerden we over een doorkijk naar toezicht op fiscalisten zoals in diverse landen al gebruikelijk is; maar wel met onze insteek dat fiscalisten en accountants tot elkaar veroordeeld zijn om binnen een kwaliteitsbeheersingsysteem te komen tot goede en aanvaardbare adviezen. Effectief toezicht zal bijdragen aan een toets of de informatiestromen voldoende betrouwbaar zijn en zekerheid geven, en voldoen aan regelgeving.

  Kortom, we hebben weer flink gezaaid.

   

  Lees meer in het Lobby dagboek

  Lees meer...
 • Een betere performance voor de ondernemer

  j M Y \| G:i

  Een betere performance voor de ondernemer

  Enkele adviestips voor uw ondernemer? Wat te denken van de Special Lonen, de Advieswijzer Loonkostenvoordelen, een podcast over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de Special Miljoenennota, de Eindejaarstips of een animatiefilm over het pensioen in eigen beheer. U wilt uw klanten hierover snel en gemakkelijk adviseren? Dan heeft u aan de Nieuwsbank een adviestool bij uitstek. Vergroot uw bereik! Met gemak kunt u (branche-) artikelen, achtergronden en (branche-)specials (automatisch) op uw site zetten, mailen, uitzetten via social media of gebruiken voor presentaties. Opdat uw ondernemer weet dat hij bij u op het netvlies staat.

  DRV over de Nieuwsbank

  "Als kennisorganisatie willen we ondernemers helpen hun bedrijfsprestaties duurzaam te verbeteren door hen praktische tips en adviezen te geven. Dit doen we onder meer door dagelijks kennisartikelen te delen via onze website en nieuwsbrieven. De Nieuwsbank helpt om kwalitatief hoogwaardige informatie te delen met onze doelgroep", zegt Mariëlle Spuijbroek, partner en fiscalist van DRV Accountants & Adviseurs en actief gebruiker van de Nieuwsbank.

  Lees verder in de SRAspecial 2018

  SRAspecial 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAspecial 2018?

  Lees hier de gehele SRAspecial 2018

  Lees meer...
 • Wie zijn de winnaars van morgen?

  j M Y \| G:i

  Wie zijn de winnaars van morgen?

  Een goede visie als het gaat om de samensmelting van HRM en opleidingen, dat zouden Aalbregt en Reuters graag bij alle kantoren zien. Aalbregt: "Van ad hoc-opleidingen naar een visie over wat digitalisering, strengere eisen voor accountskantoren en personeelskrapte voor hun bedrijfsvoering betekent. Daar zit wel de omslag voor de komende jaren." En alle geledingen van de organisatie moeten daarin worden meegenomen. Met vragen als: hoe leid ik mijn young professionals op? Hoe zorg ik dat de partnertrajecten goed worden doorlopen? En hoe houd ik de vaktechnische kennis op orde?

  Groter geheel dienen

  Wat heeft uw medewerker dus nodig om verder te komen? Trajecten op maat die het groter geheel dienen. De tweejarige leerlijnen voor diverse functieniveaus van SRA zijn daar een voorbeeld van. Aalbregt: "Dat zijn leerlijnen, van de young professional tot aan de relatiebeheerder dan wel controleleider op soft- en hardskillgebied. Daarin komen op een praktische manier allerlei aspecten aan de orde die vandaag de dag van het accountantskantoor en de medewerkers worden gevraagd, denk aan risicogericht samenstellen, advieswerk, dossiervastlegging en digitalisering."

  Lees verder in de SRAspecial 2018

  SRAspecial 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAspecial 2018?

  Lees hier de gehele SRAspecial 2018

  Lees meer...