Horizontaal Toezicht

Van de Graaf Accountants heeft recent een overeenkomst getekend met de Belastingdienst en is aangesloten bij het Convenant Horizontaal Toezicht. Dit Convenant houdt in dat wanneer wij voor aangemelde ondernemers aangifte doen voor de loonheffing, inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting deze aangifte het stempel “gewoon goed” krijgt.

  

Wat betekent dit voor u als klant:

 

  • U krijgt snel zekerheid en duidelijkheid over de betreffende aangifte van de Belastingdienst.

  • U bent ervan verzekerd dat u niet in het reguliere Toezicht van de Belastingdienst valt omdat de Belastingdienst ervan uit gaat dat de door ons ingediende aangifte goed is.

  • U krijgt minder controles omdat aangiften die onder het Horizontaal Toezicht zijn ingediend onder Metatoezicht vallen; dit betekent dat er slechts steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. U bent dus niet uitgesloten van controles maar een eventueel onderzoek vindt wel sneller plaats en duurt korter.

  • Indien noodzakelijk en/of gewenst worden fiscale standpunten vooraf afgestemd met de Belastingdienst. U weet dus van te voren waar u aan toe bent en krijgt geen vragen en/of discussies met de fiscus achteraf.

  • Uw rechtszekerheid wordt vergroot.