Waardering van ondernemingen

Van de Graaf Accountants heeft ruime ervaring op het gebied van waardering van ondernemingen. Het waarderen van ondernemingen kan op verschillende manieren. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met resultaten uit het verleden maar meer nog met toekomstige resultaten. Hierin spelen verwachte ontwikkelingen, ondernemingsrisico's en de tijdswaarde van geld een belangrijke rol van betekenis. Vaak wordt bij het opstellen van een waardering uitgegaan van verschillende scenario's, zodat inzichtelijk wordt wat de invloed is van beslissingen op de waarde van de onderneming.