Specifieke accountantsverklaringen

Naast de reguliere verklaring bij de jaarrekening verzorgt Van de Graaf Accountants ook specifieke accountantsverklaringen bijvoorbeeld voor het oprichten van besloten vennootschappen (inbrengverklaringen), verklaringen voor bedrijfschadeverzekeringen (verzekerd belang verklaringen), voor subsidies of voor vergunningen.